Input:

Výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením za rok 2020

2.11.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.1 Výpočet výsledku hospodárenia pred zdanením za rok 2020

Ing. Ivana Redekyová, Mgr. Lucia Hanusová, HA-NA Consult

V zmysle § 9 ods. 2 postupov účtovania v znení neskorších predpisov sa výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za účtovné obdobie zistí ako rozdiel výnosov účtovaných na účtoch účtovej triedy 6 a nákladov účtovaných na účtoch účtovej triedy 5 okrem účtov 591 – Splatná daň z príjmov z bežnej činnosti, 592 – Odložená daň z príjmov z bežnej činnosti a 595 – Dodatočné odvody dane z príjmov a účtov vnútroorganizačných výnosov a vnútroorganizačných nákladov. Výsledkom hospodárenia môže byť zisk alebo strata.

Výsledok hospodárenia sa člení podľa toho, v akej činnosti vznikol:

  • hospodárskej činnosti (prevádzková činnosť, ktorá súvisí s predmetom podnikania účtovnej jednotky, činnosť vykonávaná na podporu prevádzkovej činnosti a súvisí


 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: