Input:

311/2001 Z.z., Zákon Zákonník práce, v znení účinnom k 1.1.2023

Prístup do tejto časti majú iba predplatitelia, alebo tí,

 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: